Výskum v oblasti závislostí, tiež násilia v kontexte závislostí prináša možnosť získať nové poznatky, ktoré sú východiskom efektívnych stratégií neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ a intervencií jej pracovníkov.

BUDÚCNOSŤ,n.o. preto sleduje všetky nové výskumy v tejto oblasti, do niektorých sa zapája.

REALIZOVANÝ VÝSKUM

V oblasti násilia v blízkych vzťahov riešila od septembra 2017 do 31.12.2021 vedecký projekt č. APVV-16-0422: Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Výsledky výskumu budú použité pri koncepcii stratégie práce s osobami, ohrozenými násilím na Slovensku.

Publikácie k nahliadnutiu:

Násilie na ženách v intímnych partnerských vzťahoch – Teórie, sociálne a právny kontext, štatistiky

Násilie na ženách v intímnych partnerských vzťahoch – Pomoc a podpora

Záverečná správa z výskumu APVV-16-0422

 

Tento výskum bol podporený  Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy číslo:  APVV-16-0422 („Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch“).

NOVINKY

AKTUÁLNE udalosti

Aktuálne udalosti v NO BUDÚCNOSŤ

Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve
Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve

Čítať viac
AKO S TÉMOU NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTI PRACUJE NAŠA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA MAJKA
AKO S TÉMOU NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTI PRACUJE NAŠA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA MAJKA

Čítať viac
Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša
Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša

Naša nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. pôsobiaca v Nitre a širšom okolí v implementuje v tomto období projekt s názvom „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie a inovácia...

Čítať viac