Výskum v oblasti závislostí, tiež násilia v kontexte závislostí prináša možnosť získať nové poznatky, ktoré sú východiskom efektívnych stratégií neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ a intervencií jej pracovníkov.

BUDÚCNOSŤ,n.o. preto sleduje všetky nové výskumy v tejto oblasti, do niektorých sa zapája.

REALIZOVANÝ VÝSKUM

V oblasti násilia v blízkych vzťahov riešila od septembra 2017 do 31.12.2021 vedecký projekt č. APVV-16-0422: Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Výsledky výskumu budú použité pri koncepcii stratégie práce s osobami, ohrozenými násilím na Slovensku.

Publikácie k nahliadnutiu:

Násilie na ženách v intímnych partnerských vzťahoch – Teórie, sociálne a právny kontext, štatistiky

Násilie na ženách v intímnych partnerských vzťahoch – Pomoc a podpora

Záverečná správa z výskumu APVV-16-0422

 

Tento výskum bol podporený  Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy číslo:  APVV-16-0422 („Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch“).

NOVINKY

AKTUÁLNE udalosti

Aktuálne udalosti v NO BUDÚCNOSŤ

Zoborské chodníčky
Zoborské chodníčky

Vážení klienti, sympatizanti a podporovatelia, Pozývame Vás na spoločnú turistiku, ktorá sa uskutoční 26.8.2023.  

Čítať aktualitu
Why do we use it?
Why do we use it?

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the...

Čítať aktualitu
Why do we use it?
Why do we use it?

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the...

Čítať aktualitu