Image

Poradenstvo pre riešenie násilia v kontexte závislosti

BUDÚCNOSŤ, n.o je od septembra 2018  akreditovaným subjektom Ministerstva spravodlivosti SR na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach č. 274/2017 Z.z.

Poskytuje tiež poradenstvo osobám ohrozeným násilím v kontexte závislosti.

Činnosť poradenského centra je podporovaná dotačnou schémou MS SR a NSK.

Individuálne aktivity

Individuálne poradenstvo

01

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo krátkodobé pre klientky/ov, zažívajúcich násilie v blízkych vzťahoch v kontexte závislostí, kde od nás dostáva klient informácie k riešeniu svojho problému. Individuálne poradenstvo dlhodobé je proces, v ktorom poradca zorientováva klientku/a v problematike násilia v blízkom vzťahu a poskytuje odbornú pomoc pri ich riešení.

Kontaktujte nás

02

Individuálne sociálne poradenstvo

Individuálne sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote v problematike násilia v blízkych vzťahoch.

Terénne pobyty
Individuálne sociálne poradenstvo
Individuálne psychologické poradenstvo

03

Individuálne psychologické poradenstvo

Individuálne psychologické poradenstvo je profesionálna odborná činnosť psychologickými prostriedkami, vykonávaná psychológom, k uvedomeniu si princípov násilia v blízkych v vzťahoch a podpora klientky/a k riešeniu svojej situácie.

Terénne pobyty

04

Individuálne právne poradenstvo

Individuálne právne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť , vykonávaná odborníkom v oblasti právnych problémov v kontexte násilia v blízkych vzťahoch ale aj problémov súvisiacich so sociálno-patologickými javmi a kriminalitou mládeže a dospelých.

Kontaktujte nás
Individuálne právne poradenstvo

Skupinové aktivity

Skupinové poradenstvo

01

Skupinové poradenstvo

Skupinové poradenstvo je forma pomoci, ktorá k posunu klienta využíva prvky skupinovej práce. Skupinová práca je overenou efektívnou formou práce s klientmi ohrozenými násilím.

Kontaktujte nás

02

Skupina pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislostí

Socioterapeutická skupina je určená pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislostí. Koná sa 1. štvrtok v mesiaci od 10:00 do 12:00 online, 3. štvrtok v mesiaci od 16.:00 do 18:00 osobne, 2.a 4. utorok v mesiaci od 16:30-18:00 osobne.

Kontaktujte nás
Skupina pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislostí
NOVINKY

AKTUÁLNE udalosti

Aktuálne udalosti v NO BUDÚCNOSŤ

Zoborské chodníčky
Zoborské chodníčky

Vážení klienti, sympatizanti a podporovatelia, Pozývame Vás na spoločnú turistiku, ktorá sa uskutoční 26.8.2023.  

Čítať aktualitu
Why do we use it?
Why do we use it?

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the...

Čítať aktualitu
Why do we use it?
Why do we use it?

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the...

Čítať aktualitu