Image

Poradenstvo pre riešenie násilia v kontexte závislosti

BUDÚCNOSŤ, n.o je od septembra 2018  akreditovaným subjektom Ministerstva spravodlivosti SR na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach č. 274/2017 Z.z.

Poskytuje tiež poradenstvo osobám ohrozeným násilím v kontexte závislosti.

Činnosť poradenského centra je podporovaná dotačnou schémou MS SR a NSK.

Individuálne aktivity

Individuálne poradenstvo

01

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo krátkodobé pre klientky/ov, zažívajúcich násilie v blízkych vzťahoch v kontexte závislostí, kde od nás dostáva klient informácie k riešeniu svojho problému. Individuálne poradenstvo dlhodobé je proces, v ktorom poradca zorientováva klientku/a v problematike násilia v blízkom vzťahu a poskytuje odbornú pomoc pri ich riešení.

Kontaktujte nás

02

Individuálne sociálne poradenstvo

Individuálne sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote v problematike násilia v blízkych vzťahoch.

Terénne pobyty
Individuálne sociálne poradenstvo
Individuálne psychologické poradenstvo

03

Individuálne psychologické poradenstvo

Individuálne psychologické poradenstvo je profesionálna odborná činnosť psychologickými prostriedkami, vykonávaná psychológom, k uvedomeniu si princípov násilia v blízkych v vzťahoch a podpora klientky/a k riešeniu svojej situácie.

Terénne pobyty

04

Individuálne právne poradenstvo

Individuálne právne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť , vykonávaná odborníkom v oblasti právnych problémov v kontexte násilia v blízkych vzťahoch ale aj problémov súvisiacich so sociálno-patologickými javmi a kriminalitou mládeže a dospelých.

Kontaktujte nás
Individuálne právne poradenstvo

Skupinové aktivity

Skupinové poradenstvo

01

Skupinové poradenstvo

Skupinové poradenstvo je forma pomoci, ktorá k posunu klienta využíva prvky skupinovej práce. Skupinová práca je overenou efektívnou formou práce s klientmi ohrozenými násilím.

Kontaktujte nás

02

Skupina pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislostí

Socioterapeutická skupina je určená pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislostí. Koná sa 1. štvrtok v mesiaci od 10:00 do 12:00 online, 3. štvrtok v mesiaci od 16.:00 do 18:00 osobne, 2.a 4. utorok v mesiaci od 16:30-18:00 osobne.

Kontaktujte nás
Skupina pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislostí
NOVINKY

AKTUÁLNE udalosti

Aktuálne udalosti v NO BUDÚCNOSŤ

Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve
Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve

Čítať viac
AKO S TÉMOU NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTI PRACUJE NAŠA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA MAJKA
AKO S TÉMOU NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTI PRACUJE NAŠA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA MAJKA

Čítať viac
Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša
Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša

Naša nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. pôsobiaca v Nitre a širšom okolí v implementuje v tomto období projekt s názvom „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie a inovácia...

Čítať viac