Vážení klienti, sympatizanti, podporovatelia,

touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o Vašu pomoc formou príspevku v podobe

2 %  Vami zaplatenej dane z príjmov.  Vďaka Vášmu daru budeme môcť naďalej

skvalitňovať a zlepšovať naše poskytované služby.

V prílohe Vám pripájame príslušné tlačivá, ktoré nájdete aj na:

https://buducnost.eu/2-z-dane-3/

https://www.facebook.com/buducnostno/

Za Vašu pomoc Vám vopred SRDEČNE ĎAKUJEME.

Zároveň srdečne Ďakujeme Vám, ktorí ste poukázali finančné prostriedky

prostredníctvom 2-3% podielu z Vami zaplatenej dane v roku 2021.

Vaše osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov -GDPR nie je

možné zverejniť na našej webovej stránke.

Za pochopenie ďakujeme a budeme Vám vďační, ak sa i v tomto roku rozhodnete

podporiť našu činnosť poukázaním podielu % z Vašej dane.

Tím pracovníkov BUDÚCNOSŤ, n. o.

Na stiahnutie

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.pdf r.2022

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf r.2022

Share This