Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve

Dieťa žijúce v prostredí, v ktorom dochádza k násiliu,  je takýmto traumatizujúcim prostredím ohrozené napriek tomu, že samotné nemusí byť vystavené fyzickému násiliu. Násilie nie je iba fyzické, ale môže byť aj psychické, ekonomické či sexuálne. Násilie sa často vyskytuje spolu so závislosťou. Toto video poskytuje bližšie informácie o tom, ako správanie rodičov pôsobí na správanie detí, aké sú prejavy škodlivého správania sa detí a aká je úloha učiteľov a učiteliek pri identifikovaní tzv. problémového správania sa detí.