Image

PORADENSKÉ CENTRUM PRE ZÁVISLOSTI

Realizuje služby zamerané na komplexné riešenie závislostí (látkových aj nelátkových).
BUDÚCNOSŤ, n. o. je akreditovaným subjektom MPSVaR SR pre výkon opatrení SPODaSK podľa § 11, 12, 13, 17 Zákona č. 305/2005 o SPODaSK Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poradenské centrum BUDÚCNOSŤ pre riešenie závislostí sa zameriava na poskytovanie odborného sociálneho, psychologického a právneho poradenstva pre:
• klientov, zneužívajúcich návykové látky (v tom aj alkoholu) a nadmerne zameraných na škodlivé návykové činnosti
• klientov závislých od návykových látok (v tom aj alkoholu) a závislých od škodlivých návykových činností
• rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú poradiť, ako situáciu v rodine riešiť
• blízke osoby a zamestnávateľov
Pracovníci poradenského centra vo svojej práci využívajú najnovšie poznatky vedy a efektívne intervencie formou individuálneho a skupinového poradenstva.
Súčasťou práce s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi je aj realizovanie outdoorových aktivít a resocializačných pobytov.

Individuálne aktivity

Individuálne poradenstvo

01

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo krátkodobé je často iba kontaktné, pričom nás klient osloví 1x a distribučné, kedy ho distribuujeme k inej službe. Individuálne poradenstvo dlhodobé je proces, v ktorom poradca zorientováva klienta v jeho problémoch, prispieva k ich porozumeniu a poskytuje odbornú pomoc pri ich riešení.

Kontaktujte nás

02

Individuálne sociálne poradenstvo

Individuálne sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote. Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania klienta a jeho začlenenia do spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu, komunity.

Kontaktujte nás
Individuálne sociálne poradenstvo
Individuálne psychologické poradenstvo

03

Individuálne psychologické poradenstvo

Individuálne psychologické poradenstvo je profesionálna odborná činnosť psychologickými prostriedkami, vykonávaná psychológom, k uvedomeniu si vnútorných mechanizmov klienta, spúšťajúcich vývoj a zotrvávanie v závislosti a podpora klientov k riešeniu svojej situácie.

Kontaktujte nás

Skupinové aktivity

Skupinové poradenstvo

01

Skupinové poradenstvo

Skupinové poradenstvo je forma pomoci, ktorá k posunu klienta využíva prvky skupinovej práce. Skupinová práca je overenou efektívnou formou práce so závislými klientmi, ich rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami.

Kontaktujte nás

02

Terapeutická komunita BUDÚCNOSŤ

Terapeutická komunita BUDÚCNOSŤ, ktorú tvoria 2 skupiny klientov, sa koná každý pondelok od 16:00 – 18:30 hod. Otvorená je pre tých, ktorí chcú prestať so zneužívaním psychoaktívnych látok (vrátane alkoholu) a gamblingom. Je nosnou skupinovou aktivitou poradenského centra.

Kontaktujte nás
Terapeutická komunita BUDÚCNOSŤ
Skupina STROP

03

Skupina STROP

Socioterapeutická skupina STROP je určená pre rodinných príslušníkov a blízke osoby našich klientov, ale i tých, ktorí sa o riešení závislosti v rodine chcú dozvedieť viac. Koná sa 1. štvrtok v mesiaci od 10:00 do 12:00 online, 3. štvrtok v mesiaci od 16.:00 do 18:30 osobne.

Kontaktujte nás

04

Skupina PRÍSTAV

Socioterapeutickú skupinu tvoria abstinujúci klienti, má významnú podpornú funkciu v doliečovacom procese, v udržaní rozhodnutia abstinovať. Koná sa 2. a 4. štvrtok v mesiaci od 16:00 do 18:00 hod.

Kontaktujte nás
Skupina PRÍSTAV
NOVINKY

AKTUÁLNE udalosti

Aktuálne udalosti v NO BUDÚCNOSŤ

Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve
Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve

Čítať viac
AKO S TÉMOU NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTI PRACUJE NAŠA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA MAJKA
AKO S TÉMOU NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTI PRACUJE NAŠA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA MAJKA

Čítať viac
Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša
Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša

Naša nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. pôsobiaca v Nitre a širšom okolí v implementuje v tomto období projekt s názvom „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie a inovácia...

Čítať viac