Individuálne poradenstvo

01

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo krátkodobé je často iba kontaktné, pričom nás klient osloví 1x a distribučné, kedy ho distribuujeme k inej službe. Individuálne poradenstvo dlhodobé je proces, v ktorom poradca zorientováva klienta v jeho problémoch, prispieva k ich porozumeniu a poskytuje odbornú pomoc pri ich riešení.

Kontaktujte nás

02

Individuálne sociálne poradenstvo

Individuálne sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote. Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania klienta a jeho začlenenia do spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu, komunity.

Kontaktujte nás
Individuálne sociálne poradenstvo
Individuálne psychologické poradenstvo

03

Individuálne psychologické poradenstvo

Individuálne psychologické poradenstvo je profesionálna odborná činnosť psychologickými prostriedkami, vykonávaná psychológom, k uvedomeniu si vnútorných mechanizmov klienta, spúšťajúcich vývoj a zotrvávanie v závislosti a podpora klientov k riešeniu svojej situácie.

Kontaktujte nás