Od novembra 2018 je BUDÚCNOSŤ, n.o. akreditovaným subjektom: Centrom pre deti a rodiny podľa § 45 ods. 1 písm. b) a c) Zákona 305/2005 Z.z., ktoré je zriadené na účel vykonávania výchovných opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovaniaa opakovania:
– krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,
– porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch.

CDR ambulantnou a terénnou formou zabezpečuje výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a zameriava sa na riešenie problematiky rizikového správania sa detí a ich rodičov v kontexte zneužívania psychoaktívnych látok (vrátane alkoholu), rizikového správania sa detí a ich rodičov vo vzťahu k technológiám a tiež na riešenie závislostí. Akreditované výchovné a sociálne programy prebiehajú individuálnou a skupinovou formou.

Činnosť CDR  je podporovaná dotačnou schémou Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Program vykonávaných opatrení ambulantnou a terénnou formou 2024

Schválené priority na výkon opatrení 2024

 

 

Image

Kontaktné hodiny CDR

Pondelok:   7:00 – 15:30
Utorok:       7:00 – 17:30
Streda:        7:00 – 17:30
Štvrtok:       7:00 – 15:30
Piatok:         7:00 – 15:30

Individuálne aktivity

Individuálne poradenstvo

01

Individuálne poradenstvo

Ponúkame individuálne poradenstvo krátkodobé pre deti a ich rodiny v oblasti zneužívania návykových látok a gamblingu, kde od nás klient dostáva informácie k riešeniu svojho problému a možností pomoci. Taktiež ponúkame individuálne poradenstvo dlhodobé pre deti a ich rodiny. Je to proces, v ktorom poradca zorientováva klientov v problematike zneužívania návykových látok a gamblingu a poskytuje odbornú pomoc pri ich riešení.

Kontaktujte nás

02

Individuálne sociálne poradenstvo

Individuálne sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji optimálneho uplatnenia detí a ich rodín v ichreálnom živote. Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov ich správania.

Kontaktujte nás
Individuálne sociálne poradenstvo
Individuálne psychologické poradenstvo

03

Individuálne psychologické poradenstvo

Individuálne psychologické poradenstvo je profesionálna odborná činnosť realizovaná psychologickými prostriedkami. Vykonáva ju psychológ s cieľom uvedomenia si vnútorných mechanizmov u detí a ich rodín, spúšťajúcich zneužívanie návykových látok a podpora klientov k riešeniu svojej situácie.

Kontaktujte nás

Skupinové aktivity

Skupinové poradenstvo

01

Skupinové poradenstvo

Skupinové poradenstvo je forma pomoci, ktorá k posunu klienta využíva prvky skupinovej práce. Skupinová práca je overenou efektívnou formou práce s klientmi ohorenými závislosťou, ich rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami.

Kontaktujte nás

02

Skupina detí ZMENA

Sociálno - výchovný program pre mladých ľudí (zväčša od 12 – 17 rokov), ktorí sa rizikovo správajú, experimentujú alebo zneužívajú psychoaktívne látky (vrátane alkoholu). Skupina sa koná vždy v 3. stredu v mesiaci v čase od 15.30 – 17.00 hod.

Kontaktujte nás
Skupina detí ZMENA
SKUPINA RODIČOV

03

SKUPINA RODIČOV

Sociálno - výchovný program pre rodičov, rodinných príslušníkov a blízke osoby detí zo skupiny ZMENA. Koná sa 1.stredu v mesiaci v čase od 16.00 – 17.30 hod.

Kontaktujte nás
NOVINKY

AKTUÁLNE udalosti

Aktuálne udalosti v NO BUDÚCNOSŤ

Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve
Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve

Čítať viac
AKO S TÉMOU NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTI PRACUJE NAŠA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA MAJKA
AKO S TÉMOU NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTI PRACUJE NAŠA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA MAJKA

Čítať viac
Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša
Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša

Naša nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. pôsobiaca v Nitre a širšom okolí v implementuje v tomto období projekt s názvom „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie a inovácia...

Čítať viac