Skupinové poradenstvo

01

Skupinové poradenstvo

Skupinové poradenstvo je forma pomoci, ktorá k posunu klienta využíva prvky skupinovej práce. Skupinová práca je overenou efektívnou formou práce so závislými klientmi, ich rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami.

Kontaktujte nás

02

Terapeutická komunita BUDÚCNOSŤ

Terapeutická komunita BUDÚCNOSŤ, ktorú tvoria 2 skupiny klientov, sa koná každý pondelok od 16:00 – 18:30 hod. Otvorená je pre tých, ktorí chcú prestať so zneužívaním psychoaktívnych látok (vrátane alkoholu) a gamblingom. Je nosnou skupinovou aktivitou poradenského centra.

Kontaktujte nás
Terapeutická komunita BUDÚCNOSŤ
Skupina STROP

03

Skupina STROP

Socioterapeutická skupina STROP je určená pre rodinných príslušníkov a blízke osoby našich klientov, ale i tých, ktorí sa o riešení závislosti v rodine chcú dozvedieť viac. Koná sa 1. štvrtok v mesiaci od 10:00 do 12:00 online, 3. štvrtok v mesiaci od 16.:00 do 18:30 osobne.

Kontaktujte nás

04

Skupina PRÍSTAV

Socioterapeutickú skupinu tvoria abstinujúci klienti, má významnú podpornú funkciu v doliečovacom procese, v udržaní rozhodnutia abstinovať. Koná sa každý štvrtok v mesiaci od 16:00 do 18:00 hod.

Kontaktujte nás
Skupina PRÍSTAV