Poradenské centrum

BUDÚCNOSŤ

Slider
ZAREGISTRUJTE SI STRETNUTIE - JE TO ZADARMO

Naša pomoc začína tu

Icon

Poradenské centrum pre závislosti

Realizuje služby zamerané na komplexné riešenie závislostí (látkových aj nelátkových). BUDÚCNOSŤ, n. o. je akreditovaným subjektom MPSVaR SR pre výkon opatrení SPODaSK podľa § 11, 12, 13, 17 Zákona č. 305/2005 o SPODaSK Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poradenské centrum BUDÚCNOSŤ pre riešenie závislostí sa zameriava na poskytovanie odborného sociálneho, psychologického a právneho poradenstva pre: • klientov, zneužívajúcich návykové látky (v tom aj alkoholu) a nadmerne zameraných na škodlivé návykové činnosti • klientov závislých od návykových látok (v tom aj alkoholu) a závislých od škodlivých návykových činností • rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú poradiť, ako situáciu v rodine riešiť • blízke osoby a zamestnávateľov Pracovníci poradenského centra vo svojej práci využívajú najnovšie poznatky vedy a efektívne intervencie formou individuálneho a skupinového poradenstva. Súčasťou práce s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi je aj realizovanie outdoorových aktivít a resocializačných pobytov.

+ VIAC INFORMÁCIÍ
Icon

Poradenské centrum pre násilie v kontexte závislostí

Od septembra 2018 je BUDÚCNOSŤ, n.o. akreditovaným subjektom Ministerstva spravodlivosti SR na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach č. 274/2017 Z.z.

+ VIAC INFORMÁCIÍ
Icon

Centrum pre deti a rodiny

Ktoré je zriadené na účel vykonávania výchovných opatrení a predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácii.

+ VIAC INFORMÁCIÍ
Icon

Vzdelávanie

Vzdelávanie patrí k rozvoju každého jedného zamestnanca neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ. Preto zamestnanci absolvujú všetky dostupné vzdelávania, potrebné k ich práci. Nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ si uvedomuje potrebu vzdelávania a ponúka aj rôzne vzdelávacie aktivity pri pracovníkov v oblasti závislostí z iných inštitúcií.

+ VIAC INFORMÁCIÍ
Icon

Veda a výskum

Výskum v oblasti závislostí, tiež násilia v kontexte závislostí prináša možnosť získať nové poznatky, ktoré sú východiskom efektívnych stratégií neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ a intervencií jej pracovníkov. Sleduje preto všetky nové výskumy v tejto oblasti, do niektorých sa zapája. Čiastkové výskumné dáta získava z výskumov diplomových a bakalárskych prác študentov. V oblasti násilia v blízkych vzťahov riešila od septembra 2017 do 31.12.2021 vedecký projekt č. APVV-16-0422: Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Výsledky výskumu budú použité pri koncepcii stratégie práce s osobami, ohrozenými násilím na Slovensku.

+ VIAC INFORMÁCIÍ
SME TU PRE VÁS

Zaregistrujte si stretnutie ‍je to zadarmo

ZAREGISTRUJTE SI STRETNUTIE
Image
Pridajte sa k nám....

Suchý celý rok 2024

Pridajte sa k nám a skúste abstinovať celý rok, nie len vo februári….

Image
Online diskusia

Sledujte nás už dnes

Už dnes 31.1.2024 o 17.00 budeme vysielať online diskusiu,  cez FB organizácie BUDÚCNOSŤ,n.o. Téma je “ Identifikovanie násilia a závislosti u detí a možnosti ich riešenia v rodine a v Sledujte nás škole.

Image
2% PRÍSPEVOK

Krok za krokom k lepšej BUDÚCNOSTI

Vážení klienti, sympatizanti, podporovatelia, touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o Vašu pomoc formou príspevku v podobe 2 % Vami zaplatenej dane z príjmov.
Vďaka Vášmu daru budeme môcť naďalej skvalitňovať a zlepšovať naše poskytované služby.

Image
Workshop pre deti

Vypni mobil, zapni sa pre BUDÚCNOSŤ

Milí klienti, neváhajte prihlásiť Vaše deti, či vnúčatá. Máme pripravené zaujímavé aktivity.

Účasť je bezplatná.

Image
Online diskusia

Práca s rodinou v kríze

Sledujte nás 25.10.2023  o 17:00hod. – diskusia na tému „Práca s rodinou v kríze“ naživo cez FB:
sledujte live stream na https://sk-sk.facebook.com/buducnostno/
Tešíme sa na Vás. Môžete sa zapojiť svojimi otázkami prostredníctvom chatu.

Image
Týždeň dobrovoľníctva

Dobrotrh

Tiež sme boli súčasťou…

Image Image Image Image Image Image Image Image
NOVINKY

AKTUÁLNE udalosti

Aktuálne udalosti v BUDÚCNOSTI

ZOBRAZIŤ VŠETKY AKTUALITY
Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve
Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve

Čítať viac
AKO S TÉMOU NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTI PRACUJE NAŠA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA MAJKA
AKO S TÉMOU NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTI PRACUJE NAŠA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA MAJKA

Čítať viac
Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša
Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša

Naša nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. pôsobiaca v Nitre a širšom okolí v implementuje v tomto období projekt s názvom „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie a inovácia...

Čítať viac
Icon

NAŠA POMOC ZAČÍNA TU

+421 908 022 452
ZAREGISTRUJTE SI STRETNUTIE