Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje naša sociálna poradkyňa Ľuba

Naša nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. pôsobiaca v Nitre a širšom okolí
v implementuje v tomto období projekt s názvom „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie
a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti, ktorý sa
realizuje od októbra 2022 do marca 2024. Cieľom projektu je ponúknuť špecializované služby
pre osoby zažívajúce násilie v spojitosti so závislosťou, pričom je priamo adresovaný
klientkám a klientom zažívajúcim násilie v kontexte závislosti, deťom klientov ohrozených
násilím v kontexte závislosti, pedagogickým zamestnancom a zamestnankyniam základných
škôl a tiež širokej verejnosti prostredníctvom priblíženia témy a najmä možností riešenia
uvedených problémov. Prinášame sériu mini- rozhovorov so zamestnankyňami našej
organizácie, ktoré zároveň reprezentujú rôzne druhy tzv. pomáhajúcich profesií.

 

Rozhovor s riaditeľkou neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ doc. PhDr. Ľubou Pavelovou, PhD.

1/ Na akej pracovnej pozícií pôsobíte v organizácií BUDÚCNOSŤ, n.o. a čo je vašou
hlavnou pracovnou náplňou vo vzťahu k nórskemu projektu?
OD: V neziskovej organizácii BUDÚCNOSŤ pôsobím na pozícii riaditeľky a mojou hlavnou
pracovnou náplňou vo vzťahu k nórskemu projektu je sociálne poradenstvo pre ženy, zažívajúce
násilie v kontexte závislostí.

2/ Aké odborné vzdelanie si vyžaduje vaša pracovná pozícia, prípadne akými ďalšími
kompetenciami alebo zručnosťami disponujete, a v čom sú pre vás výhodou?
OD: Moja pracovná pozícia vyžaduje ukončené vysokoškolské štúdium, ktoré som ukončila na
PF UK Bratislava. Mám ukončený dlhodobý dynamický výcvik v práci s komunitami a skupinami,
v ktorom som v pozícii členky skupiny prežila a pochopila procesy, určujúce rozhodnutia k
zmenám. Myslím, že mám dobre vyvinutý cit pre vnímanie prežívania klientov/tiek a rôzne iné
zručnosti pre prácu so skupinou. Rada robím svoju prácu, baví ma to. Okrem toho ma učia
neustále moji klienti pokore a udržujú ma v nádeji, že nikdy nie je neskoro.

3/ Ako vnímate spojenie takých dvoch veľkých tém, ako sú závislosti a násilie?
OD: V našej práci sa stretávame s obidvomi týmito témami. Preferujeme nulovú toleranciu násilia
a teda zodpovednosť agresora za svoje správanie. Násilie v žiadnom prípade nemôžeme
ospravedlniť závislosťou. Napriek tomu sa vyskytujú v mnohých prípadoch súčasne a riešením
jedného otvárame priestor na riešenie druhého fenoménu.

4/ Aký prístup vo vzťahu ku klientom a klientkám preferujete vy osobne a prečo?
OD: Preferujem ľudský prístup, v ktorom rozvíjam schopnosti klientov/tiek samotných,
podporujem ich udržať sa v procese zmeny, ktorý je pre nich náročný, ale jediný možný
k riešeniu ich situácie. Krok za krokom….Z mojej dlhodobej praxe mi vychádza, že dobrý kontakt
s klientom/tkou a profesionalita sú nositeľom možnosti zmeny, nech je akákoľvek ťažká.

5/ Ktoré témy sú z vášho pohľadu v oblasti násilia v kontexte závislosti najvypuklejšie,
prípadne ktoré z nich si podľa vás vyžadujú zásadné riešenia?
OD: Zásadné riešenie vnímam v zmene verejných politík, ktoré by mali prinášať podporu
verejných stratégií osôb v násilí a podporu budovania efektívne poskytovaných komplexných
služieb pre tieto osoby. Tiež investíciu do vzdelávania všetkých aktérov pomoci týmto osobám.
Zo strany spoločnosti očakávam nulovú toleranciu násilia a vystúpenie zo stereotypov a mýtov,
ktoré ho podporujú.