Pomôžte nám pomáhať, darujte svoje 2%

Vážení klienti, sympatizanti a podporovatelia,
touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o Vašu pomoc formou príspevku v podobe 2 % z Vami zaplatenej dane z príjmov, nakoľko sa blíži obdobie daňových priznaní. Aj vďaka Vášmu daru sa budeme môcť naďalej angažovať v oblasti poradenskej práce s dospelými osobami i deťmi zneužívajúcimi návykové látky, v oblasti doliečovacieho procesu závislostí, obnovy funkčných vzťahov v rodine a tiež pri riešení domáceho násilia, ktoré vzniká v súvislosti so závislosťou. Všetky informácie o našom centre BUDÚCNOSŤ, n.o. nájdete na našej webovej stránke a tiež facebookovom profile. https://buducnost.eu/o-nas/ https://www.facebook.com/buducnostno/

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.pdf r. 2022

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.pdf r. 2022

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.pdf r. 2022

ABOUT US

Na stiahnutie