Nórsky Projekt

Nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ získala na implementáciu projektu „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“ Nórsky grant v sume 341 997,50€, ktorý je spolufinancovaný sumou 60 352,50€ zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

+ Viac informácií

Spoločným úsilím k zelenej konkurencieschopnejinkluzívnej Európe

realizuje projekt

BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

„BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti získal grant z Nórska v sume 341 998;- €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 60.352-; € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je ponúknuť špecializované služby pre osoby zažívajúce násilie v kontexte závislosti. Ďalšou priamou cieľovou skupinou projektu sú deti klientok/ov ohrozených násilím v kontexte závislosti. Súčasťou projektu budú aj vzdelávacia aktivity.

Partnerom projektu je poradenské centrum ALEJ.

Poradenské centrum ALEJ dosahuje  štandardy EÚ a má vysokú odbornú kredibilitu. Uznávané odborníčky centra pracujú dlhodobo v oblasti domáceho a  rodovo podmieneného násilia, zameriavajú sa na poskytovanie efektívnych intervencií v oblasti násilia a traumy.