Skupinové poradenstvo

01

Skupinové poradenstvo

Skupinové poradenstvo je forma pomoci, ktorá k posunu klienta využíva prvky skupinovej práce. Skupinová práca je overenou efektívnou formou práce s klientmi ohorenými závislosťou, ich rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami.

Kontaktujte nás

02

Skupina detí ZMENA

Sociálno - výchovný program pre mladých ľudí (zväčša od 12 – 17 rokov), ktorí sa rizikovo správajú, experimentujú alebo zneužívajú psychoaktívne látky (vrátane alkoholu). Skupina sa koná vždy v 3. stredu v mesiaci v čase od 15.30 – 17.00 hod.

Kontaktujte nás
Skupina detí ZMENA
SKUPINA RODIČOV

03

SKUPINA RODIČOV

Sociálno - výchovný program pre rodičov, rodinných príslušníkov a blízke osoby detí zo skupiny ZMENA. Koná sa 1.stredu v mesiaci v čase od 16.00 – 17.30 hod.

Kontaktujte nás