Individuálne poradenstvo

01

Individuálne poradenstvo

Ponúkame individuálne poradenstvo krátkodobé pre deti a ich rodiny v oblasti zneužívania návykových látok a gamblingu, kde od nás klient dostáva informácie k riešeniu svojho problému a možností pomoci. Taktiež ponúkame individuálne poradenstvo dlhodobé pre deti a ich rodiny. Je to proces, v ktorom poradca zorientováva klientov v problematike zneužívania návykových látok a gamblingu a poskytuje odbornú pomoc pri ich riešení.

Kontaktujte nás

02

Individuálne sociálne poradenstvo

Individuálne sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji optimálneho uplatnenia detí a ich rodín v ichreálnom živote. Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov ich správania.

Kontaktujte nás
Individuálne sociálne poradenstvo
Individuálne psychologické poradenstvo

03

Individuálne psychologické poradenstvo

Individuálne psychologické poradenstvo je profesionálna odborná činnosť realizovaná psychologickými prostriedkami. Vykonáva ju psychológ s cieľom uvedomenia si vnútorných mechanizmov u detí a ich rodín, spúšťajúcich zneužívanie návykových látok a podpora klientov k riešeniu svojej situácie.

Kontaktujte nás