Individuálne poradenstvo

01

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo krátkodobé pre klientky/ov, zažívajúcich násilie v blízkych vzťahoch v kontexte závislostí, kde od nás dostáva klient informácie k riešeniu svojho problému. Individuálne poradenstvo dlhodobé je proces, v ktorom poradca zorientováva klientku/a v problematike násilia v blízkom vzťahu a poskytuje odbornú pomoc pri ich riešení.

Kontaktujte nás

02

Individuálne sociálne poradenstvo

Individuálne sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote v problematike násilia v blízkych vzťahoch.

Kontaktujte nás
Individuálne sociálne poradenstvo
Individuálne psychologické poradenstvo

03

Individuálne psychologické poradenstvo

Individuálne psychologické poradenstvo je profesionálna odborná činnosť psychologickými prostriedkami, vykonávaná psychológom, k uvedomeniu si princípov násilia v blízkych v vzťahoch a podpora klientky/a k riešeniu svojej situácie.

Kontaktujte nás

04

INDIVIDUÁLNE PRÁVNE PORADENTVO

Individuálne právne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť , vykonávaná odborníkom v oblasti právnych problémov v kontexte násilia v blízkych vzťahoch ale aj problémov súvisiacich so sociálno-patologickými javmi a kriminalitou mládeže a dospelých.

Kontaktujte nás
INDIVIDUÁLNE PRÁVNE PORADENTVO