Vážení klienti, sympatizanti, podporovatelia, touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o Vašu pomoc formou príspevku v podobe 2 %  Vami zaplatenej dane z príjmov.  Vďaka Vášmu daru budeme môcť naďalej skvalitňovať a zlepšovať naše poskytované služby. V prílohe...