Po ukončení základnej liečby som po príchode domov musel v mojom každodennom živote veľa zmeniť. Aby som dokázal trvalo abstinovať, sústredil som sa na aktívne vypĺňanie voľného času. Odstrihol som sa od zlých vplyvov a návykov. Jednoducho povedané, musel som zresetovať. Dnes po štyroch mesiacoch môžem povedať, že sa mi darí úspešne abstinovať a dennodenne napĺňať svoje predsavzatia. Odmenou za toto úsilie je v prvom rade moja vnútorná vyrovnanosť, spokojnosť, kľud v rodine a pohoda. Odmenou mi je pocit vnútornej sily a spokojnosti, že dokážem bojovať s alkoholom. Ďalšou odmenou je účasť na skupinách každý pondelok. Cítim sa ako plnohodnotný člen skupiny ľudí s rovnakými problémami a starosťami. Cítim sa ako potrebný, akceptovaný a neodvrhnutý člen spoločnosti pozitívne nastavených kolegov. Doma sa cítim podobne, ako dobrý pomáhajúci manžel, pomáhajúci dedko a starostlivý gazda riešiaci každodenné potreby a problémy domácnosti. Najlepším pocitom je kľud, pohoda a zadosťučinenie.

Share This