Zdroje pre vnútorný rast a vnútornú zmenu v mojom prípade cítim v komunikácii s Vami, teda s ľuďmi, ktorí rozumejú ľudskej duši, rozumejú vplyvu zážitkov zo skorého detstva na celý život. Ľahšie je to vidieť na druhých, než pochopiť svoje jednanie. Môžem tu sama meditovať a meniť svoje myšlienky na pozitívne sugescie. Veľa som si tým v živote pomohla, keď som sa učila zavrhnúť predponu „ne“ a používať priame vety ako napr. Som. zdravá a budem zdravá namiesto nebudem chorá. Kruté niekoľkodňové migrény a s tým súvisiace komplikácie v práci a súkromí ma veľa naučili. 

Pomoc zvonku je účinnejšia, najsilnejším bolo v tomto smere moje obdobie po získaní viery v Boha ako najlepšieho otca, ktorý je nad všetkým, ktorý miluje a pritúli, aj keď som zlá, pohladí, poradí a pomôže, vyrieši, keď ho o to poprosím a správne formulujem vďaku, chválu a prosbu. Odpoveď obvykle príde v podobe takého dobrého riešenia, aké by som nevymyslela a je lepšie pre všetkých. Priateľstvo s dvoma kňazmi, rodenými psychológmi s darom empatie mi v danom čase, než ich poslali do iných miest, úžasne pomohlo. Kontakt na diaľku, to už nie je ono. 

Tak verím, že nám pánboh posiela v pravý čas správnych ľudí do cesty a len niektorým dá vedomosť o možnom riešení, ako vravela naša babinka „veľa ľudí veľa ví“, moja svokra. Tiež som s ňou mala problém a odblokovanie podľa školy Virgínie Satirovej spôsobilo, že som zmenila postoj a bola som potom najlepšia nevesta. Po polroku som si tú zmenu uvedomila. 

Svoje zdroje cítim vnútri v sebe a zmeny, ktoré som so sebou dokázala spraviť, zmenili moje reakcie a cítim to tak, že už nie som tá zranená ustráchaná, depresívna dievčina, ktorú si vzal môj manžel

Share This