Mnohokrát si dávam otázku, kde sa berie vo mne sila a energia na uskutočňovanie zmien v živote. Túžba niečo zmeniť vlastne plynie z túžby plniť si určité sny, predsavzatia, či ciele. Kde som zobral energiu na splnenie mojich cieľov? Keď sa nad tým zamyslím, rozhodujúce bolo o aký cieľ sa jednalo. Napr. keď som chcel vyhrať v atletike, energiu mi dodávala túžba byť najlepším. V danom momente som podriadil tomu všetko, poctivo som trénoval a stal som sa majstrom Slovenska. Keď som sa chcel dostať na vysokú školu a nebol som robotnícky káder, musel som zmaturovať s vyznamenaním. Dosiahol som to tým, že som sa poctivo učil a to nie len pred maturitami. Kde som zobral na to energiu? Opäť to bola túžba niečo v živote dosiahnuť a opäť som tomu musel venovať veľa času. Podobne to bolo aj s plnením ostatných cieľov. Takto sa mi darí plniť v súčasnosti aj moju najdôležitejšiu životnú zmenu a to úspešne abstinovať. Plnenie tejto zmeny je oveľa ťažšie oko to bolo pri ostatných zmenách. Prijatím tejto zmeny som musel radikálne zmeniť môj životný štýl. V prvom rade som si musel ja sám uvedomiť čo vlastne chcem a ako to chcem dosiahnuť. Uvedomil som si že táto životná zmena je beh na dlhé trate a bude trvať zrejme až do konca môjho života. Keď to zhrniem, tak energiu na realizáciu mojich zmien som vždy čerpal v sebe samom. Vždy je nevyhnutné uvedomiť si čo chcem, ako to chcem dosiahnuť, čo musím pre to obetovať, ale zároveň je veľmi dôležité uvedomiť si, čo tou ktorou zmenou dosiahnem, resp. získam. Položiť si pre a proti na pomyselnú misku váh a správne sa rozhodnúť.

Share This