Hovorí sa, že zmena je život. Avšak zmena môže byť aj k lepšiemu aj k horšiemu. Toto všetko ovplyvňujú ľudia, okolnosti, načasovanie a veľa iných vecí, ktoré sú jadrom zmeny. Každý má iný zdroj, kde čerpá myšlienky, názory, počúva rôzne životné príbehy a toto všetko ovplyvňuje jeho život. Mojim zdrojom v najväčšej životnej zmene bola v prvom rade rodina, ktorá ma podporovala a stále podporuje a taktiež nezisková organizácia Budúcnosť. Vďaka nej sa stretávam s ľudmi, ktorí majú podobné problémy ako ja a naozaj ich chcú riešiť. Veľmi sa dokážeme navzájom podporiť, a byť hnací motor jeden druhého. Je veľmi dôležité vybrať si správne, pretože všetko sa dá ak človek chce a má pri sebe niekoho kto mu pomôže vidieť správnu cestu.

Share This