Pre mňa to znamená riešiť rozumovo svoju situáciu, ale nepustiť ju do emočnej oblasti, resp. nepustiť svoje emócie do tohto územia. Tešiť sa z práce, hľadať inšpirácie, napĺňať si život peknými vecami, tešiť sa zo vzťahov, ktoré mám a ktoré sa pomaly ale isto rozširujú. Sú situácie, keď sa viem pozrieť aj inak a sú situácie, keď mi je to ťažké a chcem sa to naučiť.

Share This