V Budúcnosti som sa to naučila inak, tu som pochopila a naučila som sa, že nie každý to má tak, ako to mám ja a naučila som sa rešpektovať názor a skúsenosť druhých. Naučila som sa nazerať na záležitosti môjho života tak, ako to cítim ja a rešpektovať iných tak, ako to majú oni. Naučila som sa chápať životné pochody mojich blízkych tak, ako mi to oni zdôvodňujú, že  to majú. Aj opačne: nenechávam sa vtesnávať do ich predstáv o mojom živote a keď sa im aj prispôsobím, aspoň si viem povedať, že som si inak predstavovala trávenie svojho času.

 

Share This