Dobrá otázka. Život človeka je mozajkou všakovakých potrieb, ktoré limitujú jeho spokojný život. Každý z nás to má nastavené inak, ako aj hladinu spokojnosti. Niekto k spokojnosti v živote potrebuje menej, niekto viac. Myslím, ba som o tom presvedčený, že každý z nás má vo svojom živote niekoľko základných predstáv o tom, ako byť v živote spokojný. Ja som vždy spokojný, keď sa moje predstavy a predsavzatia splnia. Nie vždy to musí byť na 100 percent (lebo nie vždy to tak je), ale dôležitý je nakoniec výsledok. Ja ako každý iný potrebujem vo svojom živote lásku a porozumenie. Moju spokojnosť  v prvom rade limituje zdravie. Zdravie osobné i ostatných členov rodiny. Od neho sa odvíjajú všetky aktivity a životné snaženia. Ľahšie sa plánujú akékoľvek aktivity, ktoré smerujú k spokojnosti, či už úplnej alebo čiastočnej. V súčasnosti som spokojný, že sa mi darí žiť život v stave trvalej abstinencie. Tá je základom a prvoradým predpokladom mojej vnútornej spokojnosti a vyrovnanosti. Ďalším faktorom limitujúcim moju spokojnosť je spokojnosť v celej rodine. Ako sa hovorí, keď je všetko OK, tak ako má byť, hneď je človek spokojnejší. Spokojná manželka, spokojné a zdravé deti a ich rodiny sú dôležitou súčasťou i mojej spokojnosti a vnútornej vyrovnanosti. K spokojnosti potrebujem taktiež korektné a férové správanie svojho okolia, priateľov, známych a ľudí s ktorými som v každodenom kontakte. Spokojný som, keď sa mi darí napĺňať svoje plány a predsavzatia.

Share This