Najúprimnejšia odpoveď je, že neviem. Predtým, ako som si povedala dosť, som si myslela,  že keď sa oslobodím od alkoholu, všetko bude super a ja budem spokojne žiť. Áno, život bez alkoholu je naozaj super. Je to život slobodný. Áno, som aj spokojná, že sa mi zatiaľ celkom darí kráčať bez tej záťaže. Som spokojná, keď vidím, že moji najbližší už nie sú v takom  strese. Som spokojná, že mám čistú hlavu aj svedomie. Tieto pocity a prežívania určite vedú k spokojnému životu a bez nich by vôbec nebol, ale také ľahké to asi nie je. Otvorila som viaceré otázky okolo mňa, mojej budúcnosti, môjho smerovania. Cítim sa dosť unavená, unavená aj na rozmýšľanie. Zdá sa mi, že mám všeličo rozrobené a nič dokončené. Cítim, že tak ako predtým som vedela, že zachrániť ma môže len život bez alkoholu /ale dlho to nešlo, bola som slabá a závislá/, tak teraz potrebujem plán do budúcna. Utriasť si priority, ale aj veľmi pragmaticky upratať dom, zbaviť sa zbytočností… Keď takto píšem, asi som prišla na odpoveď. Potrebujem cítiť okolo seba aj v sebe harmóniu.

 

Share This