Viem, čo potrebujem pre spokojný život. Pre mňa sú priority v tejto oblasti úplne jasné. Pre spokojný život potrebujem v prvom rade dobré zdravie. Keď som zdravý, všetky ostatné aspekty potrebné pre spokojný život sa od toho odvíjajú. To, že som zdravý mi umožňuje robiť všetko tak, aby môj život plynul k mojej spokojnosti. K tomu, aby som bol spokojný prináleží aj mozaika mnohých ďalších faktorov, ktoré nie sú rozhodujúce, ale sú dôležitou súčasťou tejto mozaiky. Sú to najmä dobre fungujúca rodina a najmä zdravé vzťahy v nej, veľmi dobrý vzťah s mojou manželkou, dobré ekonomické zabezpečenie, udržanie si určitého životného štandardu na ktorý som zvyknutý, pokojné prostredie v ktorom žijem. Dôležitá je aj psychická pohoda v ktorej sa v súčasnosti nachádzam. Užívam si život tak ako prichádza, teším sa aj z mnohých maličkostí, prežívam ich naplno, mnohé veci si užívam tak, ako som si ich v minulosti nevedel užívať. Samozrejme si uvedomujem, že veľmi dôležité je aj udržať si moju triezvosť. Toto všetko a mnoho ďalších drobností, ktoré som tu nespomínal prispieva k tomu, že aj v týchto covidových časoch môžem žiť spokojný a šťastný život.

Share This