VEDA A VÝSKUM

Výskum v oblasti závislostí, tiež násilia v kontexte závislostí prináša možnosť získať nové poznatky, ktoré sú východiskom efektívnych stratégií neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ a intervencií jej pracovníkov.
Sleduje preto všetky nové výskumy v tejto oblasti, do niektorých sa zapája. Čiastkové výskumné dáta získava z výskumov diplomových a bakalárskych prác študentov.

V oblasti násilia v blízkych vzťahov riešime od septembra 2017 do 31.12.2021 vedecký projekt č. APVV-16-0422: Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Výsledky výskumu budú použité pri koncepcii stratégie práce s osobami, ohrozenými násilím na Slovensku.

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This