Som presvedčený, že aký dnes som je výsledok môjho doterajšieho života. Z veľkej väčšiny sa moja osobnosť vyprofilovala na základe toho ako som ja sám prežíval svoj doterajší život, aké som mal priority, záujmy, prácu, v akom prostredí som vyrastal, v akej rodine som žil. Toto sú podľa mňa hlavné okruhy, ktoré majú rozhodujúci vplyv na formovanie ľudskej osobnosti a teda aj na mňa. Najdôležitejším faktorom vo všetkých týchto oblastiach však zostávam ja sám. V minulosti som nad týmto nikdy neuvažoval, pripadalo mi to ako axioma, to znamená vec ktorá je daná a netreba nad ňou polemizovať. V podstate aj dnes sa prikláňam k názoru, že je to tak. Ja svojim konaním, zmýšľaním, názormi som sa vyprofiloval na určitú osobnosť, a keďže som ja sám autorom seba samého, je logické, že sa musím aj takýto prijímať. Určitú ale menšiu časť ovplyvnili aj iné faktory, hlavne prostredie v ktorom som vyrastal a ľudia v spoločnosti ktorých som žil a žijem. Čiže na otázku vďaka čomu sa prijímam taký aký som mám jednoznačnú odpoveď, na základe toho že ja sám som sa vyprofiloval do dnešnej mojej podoby. A keďže som autorom sám seba, je logické, že mal by som sám seba aj prijať.

Share This