Projekt zastrešuje Európsky sociálny fond, ktorý poskytol zariadeniu nenávratný finančný príspevok 448.000 eur.

Autor TASR

  1. septembra 2017 14:13

Nitra 21. septembra (TASR) – Nezisková organizácia Budúcnosť v Nitre spúšťa nový projekt zameraný na rozšírenie a zefektívnenie služieb v procese práce so závislými klientmi a ich rodinami. Štvorročný projekt zastrešuje Európsky sociálny fond, ktorý poskytol zariadeniu nenávratný finančný príspevok 448.000 eur. Mesto Nitra podporilo projekt päťpercentným spolufinancovaním vo výške 24.000 eur. „Chceme vybudovať model, ktorý bude riešiť závislosti klientov komplexne. Kontinuálne služby sú pre klienta veľmi dôležité. Ak je do nich zahrnutý aj systém práce s rodinou, sú tie aktivity výrazne efektívnejšie,“ povedala riaditeľka organizácie Budúcnosť, n. o., Ľuba Pavelová.

Cieľom organizácie je vytvoriť integrovaný systém pomoci, čo je však v našich podmienkach veľmi zložité. „Chýba nám k nemu ešte zdravotnícky aspekt, my robíme aktivity v oblasti sociálnej práce. Prepojiť zdravotnícke a sociálne služby je najmä z hľadiska legislatívy, byrokracie veľmi náročné. Pokúšame sa o to, spolupracujeme so zdravotníkmi, no zatiaľ budeme v tomto projekte riešiť len sociálnu časť problému. Výhľadovo však chceme vytvoriť komplexný integrovaný systém,“ povedala Pavelová.

Budúcnosť, n. o., vznikla v septembri v roku 2007. Za desať rokov pôsobenia v nej našlo pomoc 719 klientov, ktorí majú problém so závislosťou od psychoaktívnych látok, predovšetkým od alkoholu. „Počet klientov narastá, prichádzajú najmä ľudia, ktorí si už na začiatku začínajú svoj problém uvedomovať a podľa ich zváženia ešte nepotrebujú ústavnú liečbu,“ skonštatovala Pavelová. Pracovníci organizácie poskytujú okrem skupinových aktivít aj poradensko-intervenčné služby a pomoc pri riešení problémov nielen samotným klientom, ale aj ich rodinnými príslušníkmi.

 

Share This