Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti,

prinášame ďalšiu tému od člena skupiny.

Život nám denne prináša rôzne situácie. Zažívame stretnutia s rôznymi ľuďmi. Reagujem tak, ako vieme. Čudujeme sa, ak to iní nemajú tak, ako my. Žijeme s ľuďmi, medzi ľuďmi a  vidíme, že každý to má nejako. V kontakte s nimi spoznávame seba, svoje reakcie. Často nevieme prijať ľudí takých, akí sú. Posudzujeme a kritizujeme ich, lebo nie sú takí, ako by sme my chceli. Nekonajú tak, ako by sa nám to páčilo. „Zbytočne budem čistiť zrkadlo, keď mám ja špinku na nose.“ Ľudia mi zrkadlia mňa samu. Vadí mi na nich v čom som rovnaká. Na iných vidím lepšie svoje zlé vlastnosti. Iné sú moje a každý má svoje. Až následne mi došlo, ako si ich vyložiť pred seba, pozrieť na ne a snažiť sa o zmenu  v sebe.

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

1.Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka :           22.11.2021 do 9.00 hod.

Klientka BUDÚCNOSŤ, n. o.

Share This