Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti,

prinášame Vám prvú tému od člena skupiny, ktorý si zvolil tému o zodpovednosti.

Pre tému zodpovednosť okolo nás a v nás som sa rozhodol, pretože u mňa je to o rozhodnutí. Ak som sa rozhodol abstinovať, byť navždy čistý – tak je to za mňa téma číslo 1. Byť zdravý, spokojný, šťastný  = Abstinencia

Téma úvahy č. 82:  „Čo pre teba znamená zodpovednosť za svoje skutky? Čo pre to robíš, aké používaš nástroje k dosiahnutiu byť zodpovedný ku sebe i k ostatným.?

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 15.10.2021 do 9.00 hod.

Klient BUDÚCNOSŤ, n.o

Share This