Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti,

od marca minulého roka sme uvažovali spolu 80x. Témy úvah sme si pripravovali v našom tíme, každý týždeň sme spolu hovorili o tom, aké myšlienky by Vás posúvali dopredu,  smerom k Vášmu rozvoju a k bližšiemu kontaktu so sebou. Za všetky Vaše úvahy Vám ďakujeme, boli plné Vašich vnútorných vzácností, práca s nimi zároveň posúvala a rozvíjala aj nás. Dostali sme sa do ďalšej etapy.. Pripravujeme zmenu, o ktorej sme presvedčení, že preverí Vaše schopnosti ponúknuť svoje myšlienky ostatným a posilní Vašu spolupatričnosť. Každý týždeň do stredy pripraví jeden z Vás tému pre všetkých klientov. Zoznam s menami a termínmi zverejníme vo štvrtok, 7.10.2021. Budeme starostlivo sledovať, ako sa Vám darí a sme presvedčení, že to bude prínosom pre všetkých.  Tešíme sa už na nové témy z Vášho života.

Dnešná úvaha  bude zamyslením sa nad všetkými témami úvah, ktoré ste napísali. Želám Vám pri tom veľa trpezlivosti a kontaktu so sebou.Téma úvahy č. 81 na tento týždeň znie: „ Čo pre Vás doterajšie písanie úvah znamenalo a vypracovávanie ktorej bolo pre Vás niečím výnimočné? “

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 11.10.2021 do 9.00 hod.

S pozdravom,

Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

riaditeľka  BUDÚCNOSŤ, n. o.

 

Share This