Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti,

rada sa vraciam ku knihe od Garyho Chapmana s názvom „Päť jazykov lásky“. Dnes som sa zastavila pri myšlienke: „Najvýznamnejším aspektom pozornosti je blízkosť. Nie však v zmysle fyzickej blízkosti, ale blízkosti vyplývajúcej zo schopnosti sústrediť sa naplno jeden na druhého.“ Osobne vnímam, že blízkosť v zmysle napojenia sa na druhého človeka nie je vo vzťahoch samozrejmosťou. Blízki ľudia môžu byť spoločne na jednom mieste, tráviť spolu čas a zároveň to nemusí znamenať, že sú skutočne spolu v plnom sústredení jeden na druhého. Môže ísť o blízkosť len vo fyzickom zmysle. Rada by som Vás motivovala k zamysleniu sa, ako to máte vo svojich životoch so skutočnou vzájomnou blízkosťou – pozornosťou vo vzťahoch a v trávení času s druhými.

Téma úvahy č. 80: „Je skutočná blízkosť prítomná v mojich vzťahoch? Pociťujem od druhých, že sú sústredení, keď spolu trávime čas a viem túto blízkosť sprostredkovať aj im?“      

K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
  2. Reflexie za posledný týždeň – čo sa udialo vo Vašom živote
  3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 4.10.2021 do 9.00 hod.

Prajem Vám pekný čas.

S pozdravom Mgr. Silvia Morávková, PhD., sociálna pracovníčka, BUDÚCNOSŤ, n.o.

Share This