Milí naši klienti, rodinní príslušníci, sympatizanti BUDÚCNOSŤ, n.o.

Emócie sú  zdrojom energie a dávajú životu iskru.  K dispozícií máme široký repertoár najrôznejších emócií. Objavujú sa skoro stále, ovplyvňujú naše správanie, myslenie, vnímanie či interakciu s druhými ľuďmi. Všetky pocity sú normálne, nie sú dobré a zlé, skôr môžeme hovoriť, že sú príjemné a nepríjemné.  Každá z nich má svoj účel a slúži na niečo iné. Ak by sme nepoznali smútok, nevedeli by sme si vážiť radosť, ak by sme nepoznali strach, nevedeli by sme si ceniť vnútorný pokoj. Je fajn sa s nimi naučiť žiť, identifikovať ich, pomenovať a zdravým spôsobom vyjadriť. Počúvajme ich a dovoľme im pomôcť nám.

Téma úvahy č. 78 : Aké emócie so mnou najčastejšie lomcujú a z akého dôvodu?

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:
1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)
Termín vypracovania – do pondelka: 20.09.2021 do 9.00 hod.

PhDr. Petra Balážiová, PhD.

Share This