Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti,

K dnešnému zamysleniu ma inšpirovala kniha  Edith Eva Eger:  „Máme na vybranou“. Autorka predkladá napínavý príbeh vlastného života. Rozpráva neobyčajný príbeh o hrdinstve a uzdravení, o odhodlaní a súcite, o psychickej odolnosti a morálnej odvahe. I napriek ťažkej téme, ktorú prináša, vyžaruje z nej nádej.  I v pekle môže sklíčiť nádej je podtitul knihy. Autorka nás vedie k úvahám o tom, že sa oplatí nevzdávať sa nádeje. Veľmi Vám všetkým želám, aby ste v žiadnej situácii nestratili nádej. V osobnej i profesnej skúsenosti autorky je možné nájsť inšpiráciu v akejkoľvek životnej situácii. Všetci máme na výber, rozhodnúť sa,   oslobodiť sa z pút minulosti  a začať naplno žiť.

Téma úvahy na tento týždeň znie: „Mám  vo svojom živote na výber  a ako túto možnosť využívam?

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň – čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 13.9.2021 do 9.00 hod.

 

                                                                    Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

                                                                       riaditeľka BUDÚCNOSŤ,n.o.

Share This