Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti,

dnes by som si dovolila  upriamiť Vašu pozornosť na slovo „LÁSKA“. Často sa sama seba pýtam, čo pre mňa znamená. A ako to ja s ňou vlastne mám. Tento týždeň prišiel krásny podnet, natrafila som na hrejúce slová, ktoré výstižne pomenovali moje prežívanie a myšlienkové pochody. Inšpirovala ma Zuzka Dutková , ktorá vedie life coaching a k téme lásky sa vyjadrila takto: „Milovať niekoho, znamená dovoliť mu byť. Dopriať mu dôstojnosť niesť zodpovednosť a tiahu jeho života na jeho pleciach. Dopriať dôveru v jeho vlastné schopnosti a neschopnosti. Dopriať mu čas na jeho vlastné rozhodnutia a nerozhodnutia. Dopriať mu možnosť rozhodnúť sa sám alebo s nimi. Dopriať mu priestor. Dopriať čas. Dopriať byť.“ Ja viem,  ľahko sa to píše a číta. Náročnejšie je však uvedomiť si v procese diania, že nie všetko ako vidím ja,  je  riešenie pre toho druhého, a kde všade by sa jeho život na základe mojej rady mohol zmeniť. Pre mňa, je preto dôležité naučiť sa vedieť vnímať a rozlišovať, čo je o mne, a čo zas patrí tomu druhému. Touto cestou sa preto pýtam aj Vás, milí klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti, ako to máte Vy?

Téma úvahy č. 75 na tento týždeň znie: „Čo pre mňa znamená láska a akú váhu jej pripisujem vo svojom živote?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 30.8.2021 do 9.00 hod.

 

S pozdravom,                              

Mgr. Alexandra Kaňuchová, sociálna pracovníčka, BUDÚCNOSŤ, n. o.

Share This