Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti,

v poslednej dobe sa čoraz viac zamýšľam nad modernými technickými výdobytkami tohto sveta. Je isté, že žijeme v dobe, ktorá sa líši od čias, ktoré zažili naši prarodičia. Do našich životov vstúpili digitálne média a nenápadne sa stali silnou súčasťou života ľudí. Povedzme len displeje – tie sú azda súčasťou každej jednej domácnosti /mobily, počítače, televízory, tablety a pod…/. Zvykli sme si, že nepíšeme listy, ale komunikujeme cez rôzne aplikácie, či sociálne siete. Namiesto čítania novín, možno skôr siahneme po mobile a pozrieme, „čo píšu na nete“, platíme prostredníctvom internet bankingu a pod. Digitálne technológie nám v mnohom uľahčujú každodenný život, ale bohužiaľ so sebou prinášajú i riziká. Odborníci, kt. sa podrobnejšie venujú tejto oblasti sa zhodujú v tom, že je potrebné nastaviť si v tom hranice a spoznať vhodnú mieru v ich používaní. Touto cestou sa preto pýtam aj Vás, milí klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti, ako to máte Vy?

Téma úvahy č. 74 na tento týždeň znie: „Ako nakladám s digitálnymi displejmi? Darí sa mi nastaviť si hranice v ich používaní a dodržiavať ich?“  

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
  2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 23.8.2021 do 9.00 hod.

S pozdravom,                               

Mgr. Mária Prsteková, Sociálna pracovníčka, BUDÚCNOSŤ, n. o.

Share This