Milí naši klienti, rodinní príslušníci, sympatizanti BUDÚCNOSŤ, n.o.

Sebaúcta je niečo, čo nosíme neustále so sebou, čo tu s nami je vo dne, v noci, čo ovplyvňuje našu náladu, určuje radosť zo života, rozhoduje o úspechu a neúspechu. Často sa domnievame, že pre svoju sebaúctu robíme dosť, ide hlavne o aktivity smerom navonok – výkon, úspech, zovňajšok… Ja veľmi zjednodušene vnímam sebaúctu ako vlastné seba-zdokonaľovanie sa, prijatie, rešpektovanie seba samého aj so svojimi nedostatkami, ako vnútornú voľnosť, slobodu… Sebaúcta znižuje porovnávanie sa s inými, pomáha nám pristupovať k našim problémom s nadhľadom a odrádza nás od sebaľútosti.

Téma úvahy č.73:  Čo vo Vašom živote ovplyvnilo Vašu sebaúctu a čo Vám pomáha pri jej budovaní?

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 16.08.2021 do 9.00 hod.

PhDr. Petra Balážiová, PhD.

Share This