Milí naši klienti a sympatizanti,

práve som dopozerala film : „Múdrosť traumy“, ktorým nás sprevádzal skvelý dr. Gabor Maté, ČLOVEK, ktorý dlhodobo pracuje so závislými klientmi a ktorého knižky čítam v poslednej dobe s nemým úžasom, pretože popisuje aj môj vlastný pohľad na riešenie závislosti. Nestačím sa čudovať jeho jednoduchej, priamočiarej filozofii, z ktorej cítim hlbokú pokoru a úctu ku každému klientovi. Základnou jeho ideou je to, že závislosť je vysporiadavaním  sa človeka so svojou bolesťou, že je to spôsob riešenia tráum, ktoré sme zažili v detstve. Tieto naše traumy spôsobujú odpojenie sa  od seba, cez odpojenie sa od prežívania svojich emócií. Ak ich dokážeme spracovať, nepotrebujeme žiadnu inú barličku, lebo máme podporu samých seba. Spracovávať svoje traumy môžeme stále. A určite nejde o to, aby sme hľadali vinníkov, pretože tí, ktorí spôsobujú zranenia, boli sami zranení. Tento  generačný prenos tráum môžeme zastaviť my sami. Začiatok je v tom, že svoju traumu pomenujeme.

Téma úvahy na tento týždeň znie: „ Aké traumy v mojom živote viem v súčasnej dobe pomenovať a ako sa pri tom cítim?  “

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 9.8.2021 do 9.00 hod.

 

                                                                    Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

                                                                       riaditeľka BUDÚCNOSŤ,n.o.

Share This