Milí naši klienti, rodinní príslušníci, sympatizanti BUDÚCNOSŤ, n.o.

Určite ste už počuli o šiestich stenách, pre náš život veľmi dôležitých, o ktorých často hovorí český psychiater Prof. Max Kašparú. Keď do miestnosti postavíme sviecu, bude horieť. Ak však spadne jedna stena, začne prúdiť vzduch, ak spadne aj druhá vznikne prievan a plameň uhasí. Podobne je to s človekom. Aby nezhasol, musí mať v živote vybudovaných práve týchto šesť stien:

Predná stena – predstavuje  to, čo je pred nami. Musíme mať nejakú perspektívu, niečo na čo sa tešíme, určitú víziu, predstavu, sen….

Zadná stena – charakterizuje ľudí, o ktorých sa vo svojom živote môžeme oprieť.

Ľavá stena  – bližšie k srdcu, je stena, ktorá je charakterizovaná našimi priateľmi. Je fajn mať niekoho, pred kým môžeme byť sami sebou, pred kým si môžeme vyliať srdce.  

Pravá stena – predstavuje ľudí, ktorí tvoria pracovnú časť, ľudia s ktorými v živote spolupracujeme. Je dôležité, aby na pracovisku boli dobré vzťahy.

Podlaha – je miesto, na ktorom máme pevne stáť, miesto, kde sme zakotvení.  A nepozerať sústavne, že tamto by to bolo lepšie. Tu teraz stojíte a viete, kto ste.

Strop – veci, ktoré nás presahujú – duchovné hodnoty: kultúra, umenie, dobro, krása, viera, láska, nádej – pršia z neba, preto ich dávame na strop.

Prajem Vám, aby ste si dokázali týchto šesť stien pevne vybudovať a starostlivo ošetrovať.

Téma úvahy č.68: „Mám svoje steny vybudované, sú dostatočne pevné?“K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 12.07.2021 do 9.00 hod.

 

PhDr. Petra Balážiová, PhD.

Share This