Milí naši klienti, rodinní príslušníci, sympatizanti BUDÚCNOSŤ, n.o.,
čas je ten, ktorý máme, čas je ten, ktorý často strácame,  alebo naopak napĺňame, čas ohraničuje náš život a môže byť v rôznych obdobiach nášho života rôzny. Je fajn vedieť, že čas prináša zmeny. Opakovane sa v rôznych situáciách svojho života  vraciam k múdrym slovám Kazateľa  v kapitole 3. Dovoľte mi podeliť sa s nimi:
„Všetko má určenú chvíľu, všetko dianie pod nebom svoj čas,
je čas rodenia i čas zomierania, čas sadiť i čas trhať,
je čas zabíjať i čas liečiť,  čas búrať a čas budovať,
je čas plakať i čas smiať sa, čas trúchliť i čas poskakovať,
je čas kamene rozhadzovať i  čas kamene zbierať, čas objímať i čas objatie zanechať,
je čas hľadať i čas strácať, čas opatrovať i čas odhadzovať,
je čas roztrhávať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť,
je čas milovať i čas nenávidieť, čas boja i čas pokoja.“
K týmto múdrym slovám už nemám čo dodať.

Téma úvahy č.67: „Aký je ten Váš dnešný čas?“
                                                                                                   Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
                                                                                                       riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o.
K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 5.07.2021 do 9.00 hod.

 

Share This