Milí naši klienti a sympatizanti,

dnes Vám ponúkam krátku, ale za to hlbokú myšlienku od známeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéry „Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe.“ Z môjho pohľadu odvaha patrí k základným cnostiam. Umožňuje prekonať strach a udržať si pevnú štruktúru a vytrvalosť v zložitých situáciách. Ukazuje nám svoju silu a moc v každodennom živote. Nemôžeme žiť v realite, pokiaľ nie sme odvážni. Nemôžeme ani milovať, pokiaľ nie sme odvážni. Nemôžeme dôverovať, pokiaľ nie sme odvážni. Odvaha je základ všetkého – všetko ostatné nasleduje až za ňou. Odvaha však neznamená nemať strach, ale svojmu strachu čeliť. Želám Vám, milí klienti, aby ste objavili svoju vnútornú silu, aby ste sa nebáli byť odvážni a urobili rozhodnutia, ktoré Vás nasmerujú k situáciám, ľudom či iným veciam, ktoré Vám zmenia život.

Téma úvahy č. 65 na tento týždeň znie: “Aké odvážne rozhodnutia som v živote urobil/a, zmenili mi život?“  

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 21.6.2021 do 9.00 hod.

S pozdravom,                               

Mgr. Alexandra Kaňuchová, sociálna pracovníčka, BUDÚCNOSŤ, n. o.

Share This