Milí naši klienti a sympatizanti,

Dnes vyberám citát z malej knižky autora Jana Menděla: „Keď nemáš pokoj v sebe, vonku ho nenájdeš.“ 

Mnohí túžime po pokoji. Pokoj je totiž prirodzená vec, ktorú potrebujeme k tomu, aby sme dokázali viesť zdravý, spokojný a vyrovnaný život. Ideálne by bolo, ak by sme ho mali v takej miere, akú potrebujeme. Svoj vnútorný pokoj mnohí hľadáme. Častokrát nám našu snahu narušia vonkajšie vplyvy – ruch ulice, neutíchajúci hluk áut, sanitiek, krik detí, členovia rodiny, kolegovia v práci…, či naše vnútorné negatívne myšlienky. Hľadanie vnútorného pokoja znamená dlhšiu cestu práce na sebe samom, utriedenie si svojich myšlienok, hodnôt a celkovo, sebapoznania. Želám Vám, milí klienti, aby ste sa usilovali nájsť svoj vnútorný pokoj, ak ste ho ešte nedosiahli a ak ho v sebe máte, aby ste si ho zachovali a zveľaďovali. Nech s Vami pomyselne kráča všade, kam pôjdete – ruka v ruke so životnou spokojnosťou.

Téma úvahy č. 64 na tento týždeň znie: „Aké miesto v mojom živote vnútorný pokoj? Mám ho alebo ho nachádzam?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 14.6.2021 do 9.00 hod.

S pozdravom,                               

Mgr. Mária Prsteková, Sociálna pracovníčka, BUDÚCNOSŤ, n. o.

Share This