Vnútorný pokoj je  základom spokojného života. Veď, ak som vnútorne nespokojný, aj celý môj život tak vyzerá. Vnútorný nepokoj, rovná sa hľadanie uspokojenia v iných nepodstatných veciach… Hazard, alkohol… A pritom hazard ma dostával do toho bludného kruhu vnútorného  nepokoja…

Share This