Milí naši klienti, rodinní príslušníci, sympatizanti BUDÚCNOSŤ, n.o.,

Začnem citátom známeho talianskeho filmového režiséra a scénáristu  Federica Felliniho: „Aby sa človek mohol stať slobodný, musí najskôr nájsť vieru v seba samého.“

Viera v seba je jedna z kľúčových vlastností pre dosiahnutie úspechu, ovplyvňuje naše rozhodnutia, odzrkadľuje našu vlastnú hodnotu, ukazuje silné a slabé stránky. Viera v nás samotných je to, čo nám dodáva silu napredovať a dosahovať stanovené ciele. Predpokladám, že Vašim cieľom je žiť kvalitnejší život. V tom Vám pomáha Vaša viera v abstinenciu a viera v to, že to dokážete, že to, čo robíte Vám dáva zmysel, že pomáhate nielen sebe, ale aj svojim blízkym. Verím, že aj pri neúspechoch a ťažkých chvíľach, ktoré Vás postretnú, nikdy neprestanete veriť.

Téma úvahy č.63: „Čo pre Vás viera v seba znamená a čo Vám prináša do Vášho života?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
  2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 07.06.2021 do 9.00 hod.

Share This