Milí naši klienti a sympatizanti,

je za nami veľmi náročný čas, ktorý zároveň priniesol mnohé výzvy a mnohé radosti. Je len na nás, či sme sa dokázali stíšiť, alebo celú dobu nadávame na celý svet. Je na nás, či sme využili tento čas pre seba, svoj rozvoj a rozvoj svojich blízkych vzťahov. A či sme si dokázali uvedomiť, kto pri nás v týchto chvíľach stojí. Najčastejšie sú to rodinní príslušníci a naši blízki, ktorí s nami išli po celú túto dobu, na ktorých sme sa mohli spoľahnúť. Je teda na mieste poďakovať im, oceniť ich prístup, aj keď sa nám niekedy zdá, že sú iní, ako by sme chceli alebo potrebovali. Mohli by sme to vydržať s myšlienkou, že ani náš prístup nebol vždy OK. Že mnohé vrásky na ich čelách sme spôsobili práve my. Poobzerajte sa dobre okolo seba a zistite, kto pri Vás stojí a pouvažujte, ako sa týchto ľudí dotkla Vaša závislosť.

Téma úvahy na tento týždeň znie: „ Ako sa moja závislosť dotkla mojich blízkych? “

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
  2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 31.5.2021 do 9.00 hod.

 

Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o.

Share This