Milí naši klienti, rodinní príslušníci, sympatizanti BUDÚCNOSŤ, n.o.,

dnes sa k Vám prihováram myšlienkou od Benjamina Maysa: „Nie je nešťastie umrieť s nesplnenými snami, ale je nešťastie nesnívať. Nie je hanba nesiahať na hviezdy, ale je hanba nemať hviezdy, na ktoré by sme siahali.“ Z môjho pohľadu sa v tom skrýva veľký kus pravdy. Zrejme všetci máme nejaké sny, či túžby. Niektoré ostávajú skryté hlboko v nás, k iným si dovolíme nahliadnuť, a k ďalším k ich naplneniu aj smelo vykročiť. Na ceste za nimi však môžeme naraziť na rôzne prekážky, niektoré nás môžu viesť k tomu, že sa viac zmobilizujeme, niektoré k tomu, že pozmeníme to, čo si prajeme a za čím ideme, iné nás v tom môžu úplne zastaviť. Ja osobne vnímam, že majú svoj zmysel a veľmi dôležitú úlohu v tom zohráva to, ako k nim pristúpime, a čo si z nich pre seba vezmeme. Prajem Vám, aby prekážky na ceste za Vašimi snami boli pre Vás obohacujúce, aby Vám ukázali nový rozmer Vás samotných, aby ste sa prostredníctvom nich naučili padať a znova vstávať, tešiť sa aj z maličkostí, vnímať a prijímať to, čo zmeniť neviete a zamerali sa viac na to, čo máte vo svojich rukách, teda na seba samých. Taktiež Vám prajem, aby ste sa nebáli snívať, či túžiť a vzhliadali ku hviezdam vždy, keď budete mať na to príležitosť. Želajte si pritom niečo dobré pre seba aj Vašich blízkych a nezúfajte, keď sa to nesplní v danej chvíli. Ako povedal Dalajláma: „To, že nedostaneme vždy to, čo chceme, je niekedy obrovské šťastie.“ Vedzte však, že všetko príde v pravý čas, aspoň ja v to verím.

 S pozdravom Mgr. Anna Moravčíková, psychologička BUDÚCNOSŤ, n.o.

 Téma úvahy č.61: „Čo som spravil/-a dnes preto, aby sa moje sny stali skutočnosťou a ako vnímam seba, keď narazím na prekážky na ceste za nimi? Čo to so mnou robí?“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
  2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka: 24.5.2021 do 9.00 hod.

Share This