Milí naši klienti a sympatizanti,

dovoľte mi na úvod príhovoru použiť citát od známeho autora Don Miguel Ruiz „Máte moc tvoriť. Vaša moc je taká silná, že sa plní všetko, čomu veríte. Tvoríte sami seba, bez ohľadu na to, za čo sa pokladáte. Celá vaša realita, všetko čomu veríte, je vaším výtvorom. Hlavný rozdiel medzi vami a niekým iným spočíva v tom, ako svoju moc používate, čo svojou mocou vytvárate. Som vnútorne presvedčená, že my ľudia sme si strojcami svojho šťastia i myšlienok. Preto pociťujem potrebu s vami zdieľať túto pravdivú myšlienku, ktorá nás aspoň nachvíľku prinúti zamyslieť sa nad sebou. Možno na začiatok stačí, ak si položíme otázku, kto je za môj doterajší život zodpovedný? Ak ste si odpovedali slovom JA, máte pravdu. Aj keď v našich životoch žijeme v  interakcii s inými  ľuďmi, stále by sme mali mať  slobodu prejavu a hlavne pocitu, ísť podľa vlastného presvedčenia.  Téma úvahy č. 60 na tento týždeň znie: „Tvorím si vlastnú realitu, využívam silu svojich myšlienok?“.

Prajem Vám krásne májové dni, plné lásky k sebe a svojím najbližším.

S pozdravom,                              

Mgr. Alexandra Kaňuchová , sociálna pracovníčka, BUDÚCNOSŤ, n. o.

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

  1. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  2. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 17.5.2021 do 9.00 hod.

Share This