Milí naši klienti a sympatizanti,

v poslednom období sa zamýšľam nad pojmom SLOBODA. Je to široký pojem, ktorý nájdeme v rôznych oblastiach  života, v histórii a teraz o nej počúvame čoraz častejšie z rôznych médií a kampaní. V procese abstinencie a pri práci na sebe sa taktiež často stretávame s pojmami sloboda/nesloboda. Niekedy sa možno zamýšľame nad tým, do akej miery sme alebo nie sme slobodní. Kde sa v tom celom nachádzame a ako sa tam cítime?  V tejto súvislosti ma zaujal citát – „Aby sa človek mohol stať slobodný, musí najskôr nájsť vieru v seba samého.“ /Federico Fellini/. Myslím si, že tento citát je pravdivý a podľa môjho názoru je to minimálne skvelý návod ako začať, aby som vo svojej aktuálnej životnej etape dosiahol svoju slobodu, ak ju v súčasnosti nepociťujem. Preto Vám želám, milí klienti, aby každý z Vás mal alebo nachádzal v sebe svoju vlastnú osobnú slobodu.

Téma úvahy č. 59 na tento týždeň znie: „Čo si predstavujem pod pojmom sloboda? Cítim sa slobodný/á? “

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
    2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
    3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 10.5.2021 do 9.00 hod.

S pozdravom,                               

Mgr. Mária Prsteková, Sociálna pracovníčka, BUDÚCNOSŤ, n. o.
Share This