Milí naši klienti, sympatizanti…

Jedným zo základných predpokladov zdravého duševného vývinu dieťaťa je, aby  vyrastalo v prostredí citovo vrelom a stálom… na prvý pohľad sa to môže zdať samozrejmé a veľmi ľahko dosiahnuteľné, ale… predsa len  je potrebné sa nad tým zamyslieť a aj vynaložiť veľmi veľa síl, aby sme dokázali tieto dve podmienky naplniť. Tá prvá vyžaduje, aby rodičia mali svoje deti radi. Tá druhá si vyžaduje, aby sa mali radi navzájom.  Aby dokázali vytvoriť spoločenstvo, ktoré bude trvať celý život a v ktorom sa všetci budú cítiť dobre.

Téma úvahy č. 58: „Čo dávate svojim deťom a čo ony dávajú Vám…“ pre tých, čo deti nemajú, si trošku zasnívajú a budú písať úvahu na tému: „Čo by ste chceli odovzdať svojim deťom a čo by ste chceli, aby deti dali Vám.“

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:
1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)
Termín vypracovania – do pondelka: 3.5.2021 do 9.00 hod.

PhDr. Petra Balážiová, PhD.

 

 

Share This