Milí naši klienti a sympatizanti,

v poslednej dobe uvažujem o tom, aké veľké dielo svojou abstinenciou  vo svojom živote budujete v súčasnom období a s úctou sledujem Vaše snahy. Rozmýšľam aj nad tým, či si túto skutočnosť dostatočne uvedomujete. Istotne ste veľkých diel vybudovali vo svojom živote veľa, veľa diel ste aj nedokončili a veľa diel ste zbúrali. Napriek všetkým skúsenostiam ste sa odhodlali pristúpiť k ďalšiemu. Toto dielo určuje, ako sa budete mať, ako sa bude mať Vaša rodina a Vaši blízki a ako bude prebiehať ďalší Vás život. Budovateľ veľkého životného diela Gándhí hovorí: „Pri každom veľkom diele nerozhoduje počet bojovníkov, ale ich kvalita“. A ja dodávam, že v tejto chvíli je to hlavne o Vašej vlastnej kvalite.

Téma úvahy na tento týždeň znie: „Aké skutočnosti, aká kvalita vo mne mi  pomáhajú   pri budovaní súčasného veľkého diela?

K úvahe prosíme doplniť i nasledovné body:

  1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
  2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
  3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania – do pondelka : 26.4.2021 do 9.00 hod.

                                                                   Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

                                                                       riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o.

 

Share This